Project Description

Derde generatie ooglaser: Relex SMILE

De meest recente techniek is de SMILE techniek, waarbij enkel nog de FEMTOSECOND-laser wordt gebruikt.

Door middel van gasbelletjes wordt een ultradun lensje gecreëerd, dat overeenkomt met de brilafwijking.

Bij Relex moet de chirurg dan enkel het oppervlakkig flapje openen en het losse lensje verwijderen. Na terugspoelen van het flapje is de behandeling gedaan.

Bij de meest geavanceerde techniek, de Smile techniek, wordt er zelfs helemaal geen flapje meer gemaakt. Alles gebeurt in een gesloten systeem. Het losse lensje wordt door een kleine opening verwijderd. De grote voordelen van deze behandeling zijn:

  • Geen kans op verschuiven van het flapje.
  • Veel minder kans op droge ogen.
  • Een betere stabiliteit van het hoornvlies na de behandeling.
  • Een behandeling in een gesloten systeem waardoor omgevingsfactoren uitgesloten zijn en de nauwkeurigheid nog hoger is.

Deze ultrasnelle en bijna “no-touch techniek” is voorlopig enkel beschikbaar voor myopen, ook in combinatie met astigmatisme. Ook hier is er noch tijdens, noch nadien ernstige pijn te verwachten.

Nauwkeurig

Bij hogere sterktes werkt SMILE preciezer dan LASIK

SMILE werkt via een volledig ander principe dan 1e en 2e generatie laser, waardoor hogere sterktes nauwkeuriger gecorrigeerd worden

Veilig

Er is slechts een insnede nodig van 2mm

Sleutelgatchirurgie

SMILE laser werkt alleen in de diepte, hierdoor komen we niet aan de meest oppervlakkige (en meest belangrijke) vezels van het hoornvlies

Snelle genezing

Binnen de 24u verdwijnt de irritatie en het branderig gevoel

Snelle recuperatie

SMILE zorgt voor een snelle recuperatie van het zicht. Vaak is het al binnen de 24u al goed, en wordt het de weken erna nog beter.

Hoe wordt deze techniek uitgevoerd?

Eerst wordt met de femtosecond laser diep in het hoornvlies een klein lensje afgelijnd. Dan gaat er een klein tunneltje gemaakt worden van ongeveer 2 mm naar dit lensje toe. Het laseren zelf duurt ongeveer 30 seconden. Daarna zal de chirurg via dit klein tunneltje het lensje vrijmaken en verwijderen, zodat de vorm van het hoornvlies verandert, en het zicht dus veel scherper wordt.

Wat zal ik merken de eerste dagen na de ingreep?

Het zicht zal bij SMILE al vrij snel vrij goed zijn. De dag na de ingreep is het zicht al heel goed, maar zeker nog niet perfect; maar je kan gerust al gaan werken of met de auto rijden. Het duurt dan meestal nog een paar weken eer het zicht weer helemaal in orde is.

Wat zijn de risico’s van de ingreep?

De risico’s van dergelijke ingreep zijn klein. Ook hier is het voornaamste risico dat van over- of ondercorrectie. Dat risico is minder dan 2%, en dan kunnen we nog beslissen om eventueel bij te laseren. De verdere risico’s zijn zeer klein: er is een risico van infectie (<1/3.000) of oogdrukstijging.

Verblindingsverschijnselen en verminderde contrastgevoeligheid

Net na een ooglaserbehandeling zien we bij ongeveer 3 % van de behandelde patiënten lichtflitsen (starbursting) of halo’s en dit vooral ’s nachts. Dit fenomeen verdwijnt bij de meeste patiënten op enkele maanden tijd. Bij SMILE kunnen we grotere optische zones behandelen, waardoor dit minder voorkomt dan bij andere lasertechnieken.

Verlies aan best mogelijke visus
Na een ooglaserbehandeling kan de best mogelijke gezichtsscherpte wat gedaald zijn. Dit wil zeggen dat men bijvoorbeeld iets dichter bij de borden op de autoweg moet komen om de tekst te kunnen lezen. Meestal gaat het slechts om een kleine daling in de gezichtsscherpte, die de patiënt weinig last berokkend. Dit komt voor bij 1 % van de behandelingen.

Infecties
Dikwijls denken de patiënten dat dit de meest voorkomende complicatie is. In werkelijkheid is de kans op infectie zeer klein. Statistisch is dit 1 op 5000. In vergelijking: mensen met zachte contactlenzen hebben een kans van 1 op 3000 en dit elk jaar opnieuw. Ernstige contactlensinfectie kunnen blijvende schade aan het hoornvlies hebben tot gevolg. Bij autorijden hebt u een statistische kans van 1 op 150 op een ongeluk en dit ook elk jaar opnieuw.
Het risico moet dan ook niet overdreven worden, maar men mag het lot dan ook niet uitdagen. De patiënt dient zich nauwgezet aan de instructies van de behandelende geneesheer te houden. Men dient de antibioticadruppels na de operatie in te druppelen, men mag gedurende een drietal weken niet wrijven in de ogen, men mag niet gaan zwemmen gedurende een zelfde periode. Indien men toch een rood oog zou krijgen, dient zo snel mogelijk de behandelende oogarts geraadpleegd te worden.

Droge ogen
Na een ooglaserbehandeling is de tranenfilm dikwijls wat verstoord, zodat het oog onvoldoende bevochtigd wordt. Dit geeft aanleiding tot een schurend gevoel, met mogelijks wat minder goede zicht. Dit houdt meestal slechts enkele weken aan, waarna de tranenfilm zich weer hersteld. Om deze reden wordt de patiënt aangeraden in de beginperiode na de ingreep, veelvuldig kunsttranen te druppelen.  SMILE laat de bovenste zenuwvezels in het hoornvlies helemaal intact. Die regelen de kwaliteit van de tranen. Daardoor zien we in studies dat droge ogen duidelijk minder voorkomt dan bij de andere technieken.

Ectasie van het hoornvlies
Een ectasie van het hoornvlies wil zeggen dat er een uitstulping ontstaat van het hoornvlies na een ooglaserbehandeling. Dit fenomeen treedt ook op bij mensen die lijden aan keratoconus van het hoornvlies. Dit gaat gepaard met een geleidelijk aan terug bijziend worden en eventueel astigmaat worden. Soms is deze afwijking onregelmatig en gaat ze op dat ogenblik gepaard met een gedaald zicht.
Ectasie treedt meestal op bij patiënten met een dunner hoornvlies en bij patiënten bij wie men grotere behandelingen uitvoert. De chirurg probeert voor de ooglaserbehandeling met de ter beschikking staande technische hulpmiddelen (o.a. corneatopografie) die patiënten uit te sluiten die een risico vormen om deze complicatie te ontwikkelen. Bij sommige patiënten zal men eerder voorstellen om een PRK uit te voeren dan een LASIK, bij anderen eerder een implantlens dan een laseringreep, om deze complicatie te vermijden. Door deze maatregelen is het aantal van deze complicaties reeds spectaculair gedaald, maar het risico is natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten.

Op voorhand gaat de chirurg allemaal overleggen, en uitvoerig onderzoeken om zeker te zijn dat die risico’s zo beperkt mogelijk zijn.

Hoe kan ik deze ingreep vastleggen?

Je kan rechts boven de pagina klikken op “Vind een chirurg”. Daar kan je dan een afspraak maken bij een chirurg in de buurt, die je dan verder zal onderzoeken, begeleiden en de ingreep zal uitvoeren.