Project Description

 • icl

ICL: de inplanteerbare contactlens

Er zijn verschillende methodes om van je bril of contactlenzen verlost te zijn: zowel ooglaserbehandelingen als het plaatsen van een dun contactlensje (ICL) doen we regelmatig. De meeste patiënten komen voor beide in aanmerking, maar zeker wanneer je ogen te droog zijn of het hoornvlies te dun is gaan we een ICL inplantatie verkiezen: We plaatsen een zeer dun contactlensje in de binnenkant van het oog, een ICL. Dit lensje plaatsen we tussen de iris (het gekleurde deel van je oog) en je eigen ooglens. Daardoor komt die net achter je pupil terecht. De kromming van dit lensje zorgt ervoor dat je zicht weer mooi scherp wordt voor veraf. We kunnen met dit type ICL zowel bijziendheid (myopie), verziendheid als astigmatisme corrigeren.

Nauwkeurig

De nauwkeurigheid is vergelijkbaar met die van een ooglaserbehandeling

De grootte en sterkte van het lensje wordt op maat bepaald om de correctie zo juist mogelijk weg te werken

Omkeerbaar

Verwijderbaar of vervangbaar

Het lensje kunnen we indien nodig weer verwijderen of vervangen

Snelle genezing

De dag nadien kan u terug aan het werk

Snelle recuperatie

De dag zelf heeft u nog wat een wazig zicht, de dag nadien kan u terug uw gewone activiteiten hervatten

Wie komt in aanmerking voor een ICL?

Inplanteerbare contactlenzen plaatsen is een ingreep met goede resultaten en hoge nauwkeurigheid. Toch kunnen we deze operatie niet bij iedereen doen. Op voorhand zal je chirurg opmeten of je hier al dan niet voor in aanmerking komt. We doen op voorhand een aantal metingen om de kans op risico’s zo veel mogelijk te kunnen beperken:

 • Je sterkte moet stabiel zijn. Die voorwaarde is identiek zoals bij een laserbehandeling. In de praktijk kijken weof je sterkte 2 jaar stabiel is. Je moet minimum 18 zijn, bij voorkeur 21 of ouder. Ook dit heeft met de stabiliteit te maken.
 • Je voorkamer moet ‘diep genoeg’ zijn. De voorkamer is de ruimte die zich bevindt tussen je hoornvlies en je eigen ooglens. Hoe meer ruimte deze heeft, hoe meer plaats de lens heeft zodat deze niet of nauwelijks in contact komt met je eigen lens of je iris.  Hiervoor zal je chirurg een scan uitvoeren.
 • Er mogen geen afwijkingen zijn aan de iris. Sommige patiënten hebben kleine cystjes aan de achterkant van hun iris, wat zou kunnen schuren tegen dit lensje. Ook hiervoor nemen we een scan en gaan we pupilverwijdende druppels indruppelen.

Wat zijn de mogelijke risico’s?

 • Het voornaamste risico is dat van een over of ondercorrectie. Dit komt voor in ongeveer 2% van de gevallen. Dan gaan we, indien dit nodig is,  beslissen om eventueel wat bij te laseren of om het lensje te vervangen.
 • De andere mogelijke risico’s zijn zeer klein, maar zeker nooit nul:
  • Verhoogde oogdruk na de ingreep
   De ICL (inplanteerbare contactlens) gaan we plaatsen tussen je eigen iris en je lens. In deze zone wordt er ook vocht geproduceerd in het oog (achter die ICL) dat weer wordt afgevoerd aan de voorkant van deze lens. Er is dus constant een vloeistofstroom rond dit lensje. Daarom is het belangrijk dat dit lensje de juiste grootte heeft en voldoende plaats heeft zodat dit vocht vrij kan blijven stromen. Het kan heel zelden voorvallen dat dit vocht geblokkeerd wordt waardoor de oogdruk begint te stijgen. In dat geval kan de chirurg kiezen om met de laser een klein afvoerkanaaltje te maken in de iris: een iridotomie. Meestal is zo’n drukstijging echter tijdelijk en vermindert de druk weer voordat er enige schade is. De nieuwste generatie ICL heeft ook een centraal afvoergaatje zodat vocht nog beter door en rond de lens kan vloeien zodat de kans op drukproblemen nog verder is afgenomen.
  • Een deel van de patiënten met een ICL ziet kleine halo’s ’s nachts. Een halo is een lichte kring rond lichten. Dit is niet storend. We zien dit fenomeen iets meer met de Visian ICL die een centraflow hole heeft.
  • Verlies aan best mogelijke visus
   Na een ooglaserbehandeling kan de best mogelijke gezichtsscherpte wat gedaald zijn. Dit wil zeggen dat men bijvoorbeeld iets dichter bij de borden op de autoweg moet komen om de tekst te kunnen lezen. Meestal gaat het slechts om een kleine daling in de gezichtsscherpte, die de patiënt weinig last berokkent. Dit komt voor bij 1 % van de behandelingen.
  • Infecties
   Dikwijls denken de patiënten dat dit de meest voorkomende complicatie is. In werkelijkheid is de kans op infectie zeer klein. Statistisch is dit 1 op 3000. De patiënt dient zich nauwgezet aan de instructies van de behandelende geneesheer te houden. Men dient de antibioticadruppels na de operatie in te druppelen, men mag gedurende een drietal weken niet wrijven in de ogen, men mag niet gaan zwemmen gedurende een zelfde periode. Indien men toch een rood oog zou krijgen, dient zo snel mogelijk de behandelende oogarts geraadpleegd te worden.  We voorzien ook regelmatig controles zodat we een eventueel beginnende infectie snel moeten kunnen behandelen.
  • Na elk type van ingreep kan je tijdelijk wat last hebben van drogere ogen. Dit geeft aanleiding tot een schurend gevoel, met mogelijks wat minder goede zicht. Dit houdt meestal slechts enkele weken aan, waarna de tranenfilm zich weer hersteld. Om deze reden wordt de patiënt aangeraden in de beginperiode na de ingreep, veelvuldig kunsttranen te druppelen.  Droge ogen komen bij een ICL minder voor dan bij de oudere lasertechnieken zoals PRK en LASIK. De droogte is ook van kortere duur.
  • In zeldzame gevallen kan de ICL contact maken met je eigen ooglens waardoor wat vroeger cataract kan ontstaan. Gezien we betere en betere methodes hebben om de grootte van de ICL te bepalen zien we dit minder en minder voorkomen.

Hoe kan ik hiervoor een afspraak vastleggen?

Hiervoor ga je naar het tabblad ‘Vind een Chirurg’ en maak je een afspraak. Hij/zij zal dan verder kijken of je in aanmerking komt, en je verder begeleiden.